Klarinet Evenementen


Op dit platform vindt u informatie over klarinetevenementen. Raadpleeg zeker deze agenda indien u geïnteresseerd bent in het bezoeken van klarinetfestivals, workshops of andere evenementen voor de klarinetliefhebber. 

 

Organiseert u een evenement waarbij de klarinet centraal staat? Wanneer u een abonnement heeft op tijdschrift de klarinet kunt u de gegevens aanleveren via deklarinet@ziggo.nl en wordt uw evenement geheel kosteloos op de site geplaatst. Als u geen abonnement hebt, plaatsen we uw evenement tegen betaling van € 25,-


Klarinettistendag Breda


Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage organiseert op zaterdag 14 april 2018 haar eerste Klarinettistendag. Tijdens deze muzikale dag kun je deelnemen aan een masterclass of ensemble. Tijdens het avondconcert wordt o.a. het klarinetconcert van Navarro ten gehore gebracht.

 

De dag begint om 14.00 uur. Er wordt gerepeteerd in een ensemble en er wordt een masterclass ge­houden, hiervoor zijn slechts een paar plekken beschikbaar. De masterclass wordt gegeven door klarinetsolist Fons Klesman. Martijn Rondel leidt het ensemble. In dit ensemble is er volop aandacht voor improvisatie, samenspel, klank en bovenal veel muzikaal plezier. De muziek wordt van te voren toegestuurd. Minimaal niveau voor de masterclass is C-diploma. Het ensemble is voor klarinettisten vanaf B-niveau.

Locatie (van 14.00 tot 17.00) is het O.L.V. Breda. Paul Windhausenweg 11, 4818 TA Breda.
Kosten: €15,- (ensemble+concert) / €25,- (masterclass+concert) / €10,- (luisteraars masterclass/ensemble + concert).

Aanmelden: klarinet@ceci­liaprincenhage.nl.

Kort project voor beginners in Zwolle


Op zaterdagochtend 24 maart 2018 speelt Clarinet Choir Mpingo o.l.v. Karin Vrieling tijdens de Muziekcarrousel van Stichting De Vuurvogel. Het optreden wordt gehouden in de zaal van de Zwolse Bibliotheek Stadkamer. Beginnende klari­nettisten die een tot drie jaar spelen wordt de kans geboden om aan dit optreden mee te doen.

 

Van de deelnemers wordt ver­wacht dat zij bij één of twee repetities aanwezig zijn: vrijdagavond 16 en/of 23 maart van 18.45 tot 19.15 uur (Gebouw de Bazuin, Jupiterstraat 8, Zwolle). De muziek wordt van te voren gestuurd. Meedoen is gratis, maar opgave is wel noodzakelijk, dit kan via info@mpingo.nl of tel 06-10786088.

Clarinets on Stage 2018


Van 4 tot en met 7 april 2018 vindt in het Belgische Mesen het evenement Cla­rinets on Stage 2018 plaats. Het slotcon­cert is in het Koninklijk Conservatorium te Gent op 7 april 2018 in de vorm van een 'happening'. Klarinettisten uit België en Nederland van alle niveaus en leeftij­den kunnen meedoen.

 

Er worden clarinet choirs op drie verschillende niveaus ge­vormd, deze choirs hebben elk meerdere dirigenten. Het is ook mogelijk deel te nemen aan individuele lessen en kamer­muzieklessen.

 

Voor conservatoriumstu­denten en jonge beroepsmusici wordt er lesgegeven door Eddy Vanoosthuyse, Pascal Moragues en Anne Boeykens. Als randprogrammering staat onder andere een bezoek met gids aan de brouwerij van Sint-Bernardus gepland. De kosten voor de complete stage, inclusief overnachting en uitgebreide maaltijden zijn € 195; ex­clusief overnachting: € 180. Meer infor­matie: www.clarinetsonstage.be.

Belgian Clarinet Academy


Van 6 tot en met 11 juli 2018 vindt in de Vlaamse kustplaats Oostende het grote internationale ClarinetFest plaats (zie artikel van artistiek directeur Eddy Vanoosthuyse in tijdschrift de Klarinet 115, maart 2018).

Aansluitend kunnen geïnteresseerde (jonge) klarinettisten deel­nemen aan de Belgian Clarinet Academy, eveneens in Oostende. Van 12 tot en met 18 juli wordt er lesgegeven door onder andere Robert Spring, Deborah Bish en Eddy Vanoosthuyse.


Het programma bestaat uit privélessen, masterclasses, op­tredens, lessen over warming-up, rieten maken en bewerken, orkestpraktijk, audi­tietraining. Er wordt overnacht bij gastge­zinnen. Deelnamegeld bedraagt € 500. Kijk op www.belgianclarinetacademy.com voor meer informatie.

Eddy Vanoosthuyse